Forum regulacja
regulacja - Printable Version

+- Forum regulacja (http://uchyb.pl)
+-- Forum: Ogólne (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Regulacja automatyczna (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+---- Forum: Regulator optymalny (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=26)
+----- Forum: Regulator rozmyty (ang. fuzzy logic) (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=31)
+----- Thread: regulacja (/showthread.php?tid=1605)regulacja - pvalue - 11-03-2023

Regulacja poprzez "wstrzyknięty" algorytm genetyczny