Forum regulacja
Elektrownia konwencjonalna/węglowa - Printable Version

+- Forum regulacja (http://uchyb.pl)
+-- Forum: Przemysł (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Ciepłownictwo (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: Elektrownia konwencjonalna/węglowa (/showthread.php?tid=5)Elektrownia konwencjonalna/węglowa - pvalue - 31-05-2021

W tej chwili w Polsce istnieje wiele elektrowni węglowych (bloków energetycznych).