Forum regulacja
Hydraulika siłowa - Printable Version

+- Forum regulacja (http://uchyb.pl)
+-- Forum: Ogólne (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Urządzenia regulacji i nastawy (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=4)
+---- Forum: Elementy wykonawcze (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Thread: Hydraulika siłowa (/showthread.php?tid=6)Hydraulika siłowa - pvalue - 31-05-2021

Ciecz jako medium, które przenosi ciśnienie jako wielkość fizyczną. Naturalnym zastosowanie hydrauliki siłowej (dużych sił) jest
prasa hydrauliczna, posiadająca bardzo dużą siłę zgniatania elementów (detali czy kęsów hutniczych).

Podstawowe urządzenia hydrauliki siłowej to:

 - Pompa
 - Siłownik
 - Zawory (przelewowy [nastawa ciśnienia w układzie], dławiący [regulacja ciśnienia])
 - Silnik hydrauliczny 
 - Rozdzielacz (sterowanie)
 - Filtr
 - Zbiornik na ciecz (olej, emulsja)