Forum regulacja
Magnetofon C-64 - Printable Version

+- Forum regulacja (http://uchyb.pl)
+-- Forum: Ogólne (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Regulacja manualna (http://uchyb.pl/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Magnetofon C-64 (/showthread.php?tid=8)Magnetofon C-64 - pvalue - 31-05-2021

Regulacja głowicy za pomocą małego śrubokręcika, powodowała zmniejszenie szumów na głowicy i co za tym idzie optymalne wczytanie programu (gry).
PRESS PLAY ON THE TAPE